Advanced Search

Akiode

Yoruba, d. 1936

Carver from Abeokuta, Itoko Quarter, Esubiyi School, son of Esubiyi.