Advanced Search

Works

Works
Peinture futuriste
Giacomo Balla
1924 (printed 1953)
/ 1